Сделано на Кубани

Более 150 заявок предприятия края подали на участие в конкурсе «Сделано на Кубани»